20.11.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОКРЕНИ ЖИВОТ

У складу са чланом 15. Закона о заштити података о личности, овим путем Вас обавештавамо о информацијама у вези са обрадом података о личности, лица на које се подаци односе (у даљем тексту: “Лице чији се подаци обрађују”), од стране ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОКРЕНИ ЖИВОТ (у даљем тексту: “Руковалац”).

1. Руковалац података

Лице чији се подаци обрађују, овим путем обавештавамо са тим да ће Руковалац бити овлашћен да прикупља и обрађује, под условима, на начин и у роковима који су предвиђени овим обавештењем, следеће податке о личности:

- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018)
- Закон о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018)
- ГДПР – Генерал Дата Протецтион Регулатион (ЕУ)

2. Подаци који се прикупљају

ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОКРЕНИ ЖИВОТ (у даљем тексту: “Руковалац”) , МБ 28287542, ПИБ 111654117 у обављању своје делатности, прикупља и обрађује податке о личности поштујући све релевантне прописе који уређују дату област и то:

Директне уплате на динарски и девизни рачун
- Име и Презиме донатора
- Адреса
- Град
- Економски подаци – динарски, девизни рачун
- Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018 – Члан 17 став 8)
(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“)

Интернет уплате преко линка е-донирај и PayPal налога
- Име и Презиме донатора
E-mail
- Посебни подаци, сходно одредби закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018 – Члан 17 став 8)
(у даљем тексту заједнички означени као: „Лични подаци“)

3. Сврха прикупљања Личних података и начин обраде

Руковалац ће прикупљати, користити, претраживати, разврставати и извештавати Личне податке у сврху ПРИКУПЉАЊА ДОНАЦИЈА ЗА ЛЕЧЕЊЕ КОРИСНИКА, на конкретне захтеве Лица на које се подаци односе, у циљу успостављања и унапређења односа Руковаоца и Лица на које се подаци односе. Подаци о лицима који врше уплату донација за плаћање трошкова лечења биће транспарентни и објављени преко различитих електронских канала: Интернет портала ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОКРЕНИ ЖИВОТ www.покренизивот.цом, а у складу са Законом о заштити података о личности, о чему је лице унапред обавештено и слободним пристанком документовало то.