Politika privatnosti

20.11.2021.

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI – HUMANITARNA ORGANIZACIJA – POKRENI ŽIVOT

 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem Vas obaveštavamo о informacijama u vezi sa obradom podataka o ličnosti, lica na koje se podaci odnose (u daljem tekstu: “Lice čiji se podaci obrađuju”), od strane HUMANITARNE ORGANIZACIJE POKRENI ŽIVOT (u daljem tekstu: “Rukovalac”).

 

 1. Rukovalac podataka

 

HUMANITARNA ORGANIZACIJA POKRENI ŽIVOT (u daljem tekstu: “Rukovalac”) , MB 28287542, PIB 111654117 u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne propise koji uređuju datu oblast i to:

 

 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)
 • Zakon o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018)
 • GDPR – General Data Protection Regulation (EU)

 

 1. Podaci koji se prikupljaju

 

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem obaveštavamo sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da prikuplja i obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovim obaveštenjem, sledeće podatke o ličnosti:

 

Direktne uplate na dinarski i devizni račun

 • Ime i Prezime donatora
 • Adresa
 • Grad
 • Ekonomski podaci – dinarski, devizni račun
 • Posebni podaci, shodno odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – Član 17 stav 8)

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

 

Internet uplate preko linka e-doniraj i PayPal naloga

 • Ime i Prezime donatora
 • E-mail
 • Posebni podaci, shodno odredbi zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – Član 17 stav 8)

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: „Lični podaci“).

 

 1. Svrha prikupljanja Ličnih podataka i način obrade

 

Rukovalac će prikupljati, koristiti, pretraživati, razvrstavati i izveštavati Lične podatke u svrhu PRIKUPLJANJA DONACIJA ZA LEČENJE KORISNIKA, na konkretne zahteve Lica na koje se podaci odnose, u cilju uspostavljanja i unapređenja odnosa Rukovaoca i Lica na koje se podaci odnose. Podaci o licima koji vrše uplatu donacija za plaćanje troškova lečenja biće transparentni i objavljeni preko različitih elektronskih kanala: Internet portala HUMANITARNE ORGANIZACIJE POKRENI ŽIVOT www.pokrenizivot.com, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, o čemu je lice unapred obavešteno i slobodnim pristankom dokumentovalo