Пресек стања у донаторским кутијама – извештај 25.11 – 10.01. – Укупно прикупљено 342.940,00 РСД